Security Software Officer
 
 
HR QUALITY BANER

 

HR Quality Polska Sp. z o.o. Sp. k. z o.o. to agencja zatrudnienia posiadająca certyfikat potwierdzający wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia pod numerem 12982 wyspecjalizowana w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z branży HR. Nasz zespół tworzą specjaliści, którzy każdego dnia z pasją realizują powierzone zadania.Security Software Officer

Job description

Dla naszego klienta, dużej firmy z branży automotive zlokalizowanej na Podkarpaciu dostarczającej rozwiązania i produkty dla znanych producentów aut (OEM), poszukujemy doświadczonego specjalisty IT z zakresu bezpieczeństwa aplikacji. Podstawowe obowiązki:

 • Praca jako ekspert obszarowy i punkt kontaktowy dla zespołów programistycznych
 • Tworzenie i wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa
 • Doradztwo przy decyzjach architektonicznych
 • Przeprowadzanie przeglądów kodów źródłowych dotyczących bezpieczeństwa
 • Wykonywanie testów bezpieczeństwa
 • Nadzór w obszarze bezpieczeństwa nad cyklem życia oprogramowania
english version:
For our client, a large company from automotive industry located in Podkarpacie region, Poland providing solutions and products for car factories (OEM), we are looking for experienced IT specialist in the field of software aplication security. Main duties:
 • work as an area expert and contact point for development teams
 • development and implementation of best security practices
 • ongoing advice and support due to architecture of systems
 • conducting security source code reviews
 • performing security tests
 • supervision in the area of security ober the sotfware life cycle

Position requirements

 • Ukończone studia o profilu Elektronika, Inżynieria bezpieczeństwa, Informatyka, Matematyka
 • Znajomość co najmniej jednego języka programowania (C,C ++ itp.) oraz języków skryptowych
  (Python, bash itp)
 • Udokumentowane doświadczenie w inżynierii bezpieczeństwa (security) lub wiedza w zakresie inżynierii bezpieczeństwa
 • Praktyczna znajomość systemów operacyjnych, systemów wbudowanych
 • Doświadczenie w testowaniu bezpieczeństwa
 • Doświadczenie w przeglądanie kodów źródłowych w obszarze bezpieczeństwa
 • Doświadczenie w programowaniu wbudowanym
 • Dyplom z zakresu cyberbezpieczeństwa, informatyki, inżynierii komputerowej, inżynierii oprogramowania lub pokrewny
 • Przeprowadzanie analizy przyczyn źródłowych i poszukiwanie powiązanych luk w zabezpieczeniach oraz walidacja środków zaradczych przed ich wydaniem
 • Doświadczenie z narzędziami do statycznej analizy kodu
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne
enlish version:
 • Completed studies with the following profiles: Electronics, Safety Engineering, IT or Mathematics
 • Knowledge of at least one programming language (C, C ++ etc.) and scripting languages (Python, bash etc)
 • Proven experience in security engineering or knowledge in security engineering
 • Practical knowledge of operating systems, embedded systems
 • Experience in security testing
 • Experience in viewing source codes in the area of ​​security
 • Experience in embedded programming
 • Diploma in cybersecurity, computer science, computer engineering, software engineering or related
 • Perform root cause analysis and search for related vulnerabilities, and validate countermeasures prior to release
 • Experience with static code analysis tools
 • Very good command of the English language
 • Knowledge of the German language will be an advantage
 • Ability to work in a team
 • Highly developed communication skillsWe offer

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Pracę w międzynarodowym środowisku
 • Możliwości rozwoju i zdobycia doświadczenia
 • Możliwość bezpośredniego kontaktu z klientami w branży motoryzacyjnej OEM
 • Udział w ciekawych i różnorodnych projektach
 • Pracę w kreatywnym, twórczym, dynamicznym i przyjaznym zespole
 • Dofinansowane przez firmę karty MultiSport, ubezpieczenia grupowe, kino
english version:
 • Employment under a standard, employment contract
 • Work in an international environment
 • Opportunities to develop and gain experience
 • Possibility of direct contact with customers in the automotive OEM industry
 • Participation in interesting and diverse projects
 • Work in a creative, dynamic and friendly team
 • MultiSport cards, group insurance, cinema etc co-financed by the company

Apply now

Please give your consent