Inżynier/Technik Elektronik wsparcia procesów prototypowania
 
 
Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o  rozwija Regionalny  Ekosystem Innowacji i Startupów poprzez budowanie relacji pomiędzy jego członkami oraz realizowanie projektów na jego rzecz. Jesteśmy łącznikiem pomiędzy światem nauki, biznesu i administracji, pracującym z firmami, uczelniami, jednostkami badawczymi, środowiskiem studenckim i startupami. Inwestujemy w projekty badawcze o wysokim potencjale komercjalizacji poprzez instrumenty finansowe dla jednostek naukowych, animujemy współpracę z firmami oraz prowadzimy przestrzeń, narzędzia i projekty wspierające powstawanie prototypów i startupów.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inżynier/Technik Elektronik wsparcia procesów prototypowania

Opis stanowiska

 1. Nadzór merytoryczny i ocena techniczna projektów realizowanych przez użytkowników PCI ProtoLab, w tym analiza i wskazywanie usprawnień w warstwie elektroniki i oprogramowania (np. realizacja code review).
 2. Bieżące szkolenie użytkowników PCI ProtoLab w obsłudze narzędzi i urządzeń dostępnych w pracowniach pod kątem umiejętności potrzebnych do tworzenia prototypów elektronicznych i mechatronicznych.
 3. Pobudzanie kreatywności i inspirowanie użytkowników PCI ProtoLab do definiowania nowych projektów i prototypów.
 4. Tworzenie interdyscyplinarnych konkursów i wyzwań na eksperymentalne projekty prototypowania.
 5. Wspieranie użytkowników PCI ProtoLab przy tworzeniu prototypów o podstawie elektronicznej i mechatronicznej oraz doradztwo techniczno-organizacyjno-projektowe przy tworzeniu nowych projektów.
 6. Wspieranie Community & Space Managera w:
 • tworzeniu i aktualizacji zasad, procesów, procedur i protokołów związanych z użytkowaniem pracowni i narzędzi,
 • zarządzaniu narzędziami, urządzaniami, oprogramowaniem i licencjami,
 • rozwijaniu pracowni i jej optymalnym doposażaniu,
 • współadministrowaniu przestrzenią elektroniczno-komputerową pracowni prototypowania PCI ProtoLab, które obejmuje m.in. obsługiwanie i konserwację narzędzi i urządzeń.

Wymagania stanowiska

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe (techniczne).
 2. Udokumentowana realizacja komercyjnych projektów w zakresie mechatroniki.
 3. Doświadczenie, wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie elektroniki i tworzenia oprogramowania.
 4. Doświadczenie w tworzeniu mechatronicznych modeli sterowanych, w tym: programowaniu mikroprocesorów i urządzeń (np. Rasberry Pi i Arduino) oraz wykorzystaniu czujników i układów napędowych,
 5. Doświadczenie w wykorzystywaniu i konstruowaniu płytek PCB.
 6. Praktyczne umiejętność w zakresie lutowania i obsługi przyrządów pomiarowych np. oscyloskop, multimetr, etc.
 7. Umiejętność i doświadczenie w zarządzaniu zespołem projektowym.
 8. Umiejętność podejmowania decyzji oraz predyspozycja do eksperymentowania, testowania i szybkiego uczenia się (maker mindset).
 9. Nastawianie na upraszczanie procesów i procedur.
 10. Zaradność, pomysłowość i proaktywność.
 11. Ukierunkowanie na wspieranie i rozwijanie młodych ludzi.

 

Mile widziane:

 1. Praktyczne doświadczenie w pracy przy kilku projektach w różnych branżach.
 2. Znajomość pakietów inżynierskich, w tym do prototypowania systemów sterowania (np. Matlab, Scilab etc.)
 3. Posiadanie portfolio własnych projektów czy wynalazków.
 4. Posiadanie podejścia MacGyvera czy Iron Mana do rozwiązywania problemów praktycznych i wyzwań z przemysłu.
 5. Doświadczenie w działalności w kole naukowym.

Oferujemy

 1. Umowę o pracę – zadaniowy czas pracy - 50% etatu.
 2. Pracę w firmie zorientowanej na rozwój innowacyjności.
 3. Możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia, warsztaty, kursy).
Zakres wynagrodzenia: 2 000,00 - 3 000,00 zł netto, adekwatnie do posiadanego doświadczenia.

Aplikuj teraz

Prosimy o wyrażenie zgód